Branesti.ro
Oaza ta de liniste!
Anunturi   Publicitate

 

 

 

 

 

 

Incepand din luna februarie 2008 vom inaugura o rubrica speciala de anunturi de vanzare si cumparare de terenuri.

Dacă doriţi să vă publicăm gratis anunţul dumneavoastră imobiliar, nu trebuie decât sa ne transmiteţi textul la terenuri@branesti.ro  in urmatorul format: localizare teren, suprafata teren, pret mp, date contact si nume de contact.

GRUPUL SCOLAR AGRICOL “CEZAR NICOLAU” 
 

 Şcoala noastră are un trecut cu care se poare mândri. Inceputurile activităţii se regăsesc acum aproape jumătate de secol, în anul 1962, când s-a înfiinţat şcoala de contabilitate în care erau pregătiţi, prin cursuri de scurtă durată, contabili pentru agricultură.
  În anul 1963 această şcoală este transformată în liceu cu profil agricol, având meserii ca: mecanic agricol, mecanic de înbunătăţiri funciare,contabilitate agricolă, cadastru şi organizare teritorială, şcoală postliceală de cadastru şi contabilitate, unde învăţau peste 800 de elevi din care 400 erau interni.  În această perioadă şcoala noastră era considerată centru pilot pentru cursuri de scurtă durată, organizate de instituţiile subordonate Ministerului Agriculturii, pregătind: sudori, macaragii, electromecanici.
 Au funcţionat de asemenea, şi cursuri de scurtă durată cu şcoală posliceală de cartografie şi topografi. De-a lungul timpului şcoala a purtat diferite denumiri ca: Liceu Agricol(1963),Liceu de îmbunătăţiri funciare(1972), Liceu agroindustrial(1974), şi denumirea actuală de Grup Şcolar Agricol ,,Cezar Nicolau”(1995).   Numele de ,, Cezar Nicolau “ i s-a dat şcolii în anul 1995, deoarece prof. doctor Cezar Nicolau, decan al Facultăţii de Îmbunătăţiri Funciare a Institutului Agronomic Bucureşti şi-a manifestat interesul pentru învăţământul preuniversitar şi de maiştri şi a adus o contribuţie deosebită la înfiinţarea Liceului de Înbunătăţiri Funciare.  
Noua şcoală construită între anii 1974-1975, aflată pe Bd. I. C. Brătianu nr. 1, pe partea stângă dinspre Bucureşti, este alcătuită din 5 clădiri independente (şcoala propriu-zisă, internat, sală de sport, cantină, centrală termică).  Clădirea şcolii are 6 laboratoare, un cabinet de informatică conectat la internet, 12 alte cabinete, 4 săli de clasă, bibliotecă, cancelarie, diferite birouri şi camere anexe; internatul şcolii: parter+ trei etaje, din care două etaje sunt cedate Seminarului Teologic -,,Sfânta Filofteia”; cantina este dotată cu tot ceea ce este necesar şi cu o sală de mese de 160 de locuri /serie; sala de sport are o suprafaţă de 420 mp; se pot desfăşura meciuri de hanbal, baschet, volei, tenis de câmp etc.; centrala termică racordată la reţeaua de gaze-deserveşte unitatea noastră şi Liceul ,,Traian Lalescu
Elevii de la profilul ,,agricol’’ se ocupă de grădinărit pe terenul de la şcoala veche, iar produsele obţinute se folosesc la cantina şcolii; celelalte meserii fac practica în comuna Brăneşti, la diferite Service-uri auto sau întreprinderi cu care avem încheiate protocoale de colaborare.  După 1989, conducerea şcolii a promovat diversificarea şi completarea meseriilor, ţinînd cont, evident, de necesităţile sociale locale.   În acest an şcoala funcţionează cu un total de 31 de clase, liceu zi-8 clase, şcoală de arte şi meserii-9 clase, liceu seral-14 clase, totalizând un număr de 867 de elevi.  Corpul profesoral din şcoală este bine pregătit; sunt 14 cadre didactice cu gradul I, 12 cadre didactice cu gradul II, 10 cadre didactice cu definitivat, 9 cadre didactice debutante, presonalul didactic auxiliar şi personalul muncitor calificat şi necalificat, asigurând astfel pregătirea temeinică a elevilor noştrii.
Scopul principal al şcolii noastre este identificarea nevoilor de cunoaştere a elevilor şi asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a orelor de curs, laborator şi instruire practică.   Dezvoltarea agriculturii, diversificarea şi specializarea ramurilor de producţie şi a serviciilor a impus necesitatea creării unui sistem de învăţământ în care viitorii lucrători să fie bine pregătiţi.  Este adevărat că activitatea în agricultură nu este uşoară dar există interes pentru acest domeniu atât din partea elevilor noştrii,profesorilor cât şi a comunităţii locale.
 Tot la sugestia comunităţii locale anul acesta am propus înfiinţarea unui profil nou de mecatronică, iar pentru ca activitatea să se desfăşoare in condiţii optime vom încheia un protocol de colaborare cu S.C. MAKITA EU.SRL.

OFERTA ŞCOLARĂ 2007-2008


Liceu de zi:
clasa a IX-a , filieră tehnologică , profil tehnic, calificarea profesională : tehnician mecatronist
clasa a IX-a , filieră tehnologică , profil servicii, calificarea profesională : tehnician in activităti economice
Liceu seral:
clasa a IX-a , filieră tehnologică, profil resurse naturale si protectia mediului, calificarea profesională : tehnician veterinar
clasa a XI-a , filieră teoretică, profil real, calificarea profesională: stiinţele naturii 
Scoala de arte si meserii:
clasa a IX-a , domeniul electromecanic , calificarea profesională : lucrator in electromecanică
clasa a IX-a , domeniul agricutură, calificarea profesională:lucrator in gospodarie agroturistică
Scoala de arte si meserii- anul de completare :
clasa a XI-a , domeniul mecanică, calificarea profesională :mecanic motoare termice
clasa a XI-a , domeniul agricultură, calificarea profesională : lucrator in gospodarie ecologică
clasa a XI-a , domeniul electric, calificarea profesională : confectioner produse electrotehnice
Invatamant liceal de zi , ruta progresiva ( scoala de arte si meserii + anul de completare
clasa a XII-a, profil mechanic, calificare profesională: technician mecanic pentru intreţinere si reparaţii
clasa aXII-a, profil comerţ, calificare profesională: technician in activitaţi de comerţ


 

Google

 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2007 All rights reserved - Designed by: Melania Design srl