Branesti.ro
Oaza ta de liniste!
Anunturi   Publicitate

 

 

 

 

 

Incepand din luna februarie 2008 vom inaugura o rubrica speciala de anunturi de vanzare si cumparare de terenuri.

Dacă doriţi să vă publicăm gratis anunţul dumneavoastră imobiliar, nu trebuie decât sa ne transmiteţi textul la terenuri@branesti.ro  in urmatorul format: localizare teren, suprafata teren, pret mp, date contact si nume de contact.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google

CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV
 

CONTACT:Adresa C.C.D.:localitatea Brăneşti, jud. Ilfov, Str. Slt. Petre Ionel, nr.2   
Tel \ fax 021. 350.14.02, e-mail: ccdilfov@gmail.ro
· director C.C.D.:NICA D. LUPU ( tel. 0723.339.457, e-mail:lupu.nica@gmail.com )
· prof.metodist: VERONICA- LILIANA APOSTOL (tel. 0746.105.046,e-mail: veronica_apostol@yahoo.com)
· prof. metodist :  MARIUS - OVIDIU SEBE (tel. 0723.371.850, e-mail:mariussebe@yahoo.com )
 LOCALIZARE GEOGRAFICĂ: sediul C.C.D. Ilfov este situat în localitatea Brăneşti, în vecinătatea  Liceului Teoretic “Traian Lalescu” ( la intrarea în localitate, în intersecţie se face stânga circa 100 m, a doua clădire pe stânga). În această zonă este o mare concentrare şcolară, fiind patru unităţi liceale grupate într-un perimetru restrâns.
 CĂI DE ACCES:
Deplasarea pe itinerarul Bucureşti – Brăneşti se poate face astfel:
Din Bucureşti plecarea se face de la staţia Granitul (Cora-Pantelimon) la care se ajunge cu tramvaiele 14, 5 şi 46 (Şos. Pantelimon). Până în apropiere de staţia Granitul se poate ajunge şi cu metroul (până la staţia Costin Georgian sau Republica), după care se merge pe jos circa 1 km până la staţia de autobuz.
A. Autobuz: 401(Brăneşti); 430 (Islaz) din staţia Granitul (vis-ŕ-vis de Cora - Pantelimon)
B. Maxi – Taxi: 503 (Bucureşti Obor – Brăneşti). Plecarea din zona staţiei de troleibus Avrig (zona Ferdinand) sau de oriunde de pe traseu la un interval de 15 minute.
C. Trenul: plecare din Gara Obor (Gara de Est).
 FILE DE CRONICĂ
§ Sept. 1999 - Stabilit sediul C.C.D. Ilfov
§ Oct. 1999 – Încep lucrările de reparaţii şi igienizare la parterul clădirii
§ Nov. 1999 – Primele acţiuni specifice
§ 20 aprilie 2000 – Prima consfătuire „Promovarea manualelor alternative”.
§ 25 mai 2000 – Deschiderea festivă a activităţii în cadrul C.C.D. . Participă reprezentanţii I.Ş.J. Ilfov, ai prefecturii Ilfov, ai unor instituţii de învăţământ superior, C.C.D. Bucureşti, O.N.G. – uri, reprezentanţi ai presei. Sunt prezenţi şi directorii şcolilor şi alte cadre didactice şi elevi
§ Are loc vernisajul primei expoziţii în cadrul C.C.D.  „ Oferta educaţională ilfoveană” (lucrări de la toate liceele şi de la unele şcoli generale)
§ Toamna anului 2001- încep lucrările de reparaţii la clădirea sediului C.C.D.
§ Mai 2006 - se conectează la internet toate cabinetele instituţiei
§ Toamna acestui an - lucrări de reparaţii capitale(refacerea instalaţiei electrice, a instalaţiei sanitare şi de încălzire, lucrări de finisaj interior)
  
 SPAŢII
Spaţiul clădirii C.C.D. a fost compartimentat şi utilizat în scopul organizării şi desfăşurării unei mari varietăţi de activităţi specifice:
Ř Birouri
Ř Sala pentru festivităţi (120 locuri)
Ř Sala pentru expoziţii (63 m2)
Ř Sala pentru Muzeul Învăţământului Ilfovean
Ř Biblioteca
Ř Sala pentru studiu (20 locuri)
Ř Minilibrărie (12m2)
Ř Clubul cultural – sportiv
Ř Cabinet metodic (25 locuri)
Ř Arhivă
Ř Magazie
Ř Depozite
Notă: în această clădire se mai află:
Ř Cabinetul metodic C.J.A.P. Ilfov cu o sală pentru activităţi specifice
Ř Depozitul de carte şcolară al I.Ş.J. Ilfov
 
LABORATORUL DE INFORMATICĂ
Laboratorul a fost dotat cu aparatură şi soft-uri începând din noiembrie 2001 iar ultimele achiziţii au avut loc în noiembrie 2005. Echipamentele I.T.cuprind : 23 calculatoare, 1 laptop - uri, 1 cameră de luat vederi, 2 imprimante (una color cu jet de cerneală şi una laserjet cu toner monocrom), 2 scannere, 2 retro=proiectoroare şi un număr de 300 de soft-uri educaţionale pentru majoritatea specialităţilor la nivel preuniversitar (lb. română, lb. străine, matematică, fizică, chimie, biologie, istorie, geografie, religie, ş.a.).
 SERVICII OFERITE DE LABORATORUL MULTIMEDIA
a) Cursuri de iniţiere şi perfecţionare în domeniul calculatoarelor şi al reţelelor LAN
– „Şcoala Mileniului III” modulele :
§ Management şi comunicare T.I.C.cu secţiunile :
– ARHITECTURA P.C – urilor
– MICROSOFT OFFICE 200Iniţiere I.T.& AEL – parteneriat cu SIVECO România S.A.
§ REŢELE IT cu secţiunile –„COMUNICARE  PRIN  INTERNET”
–„REŢELE  DE  CALCULATOARE”
b) Acces la internet simultan pentru 24 de utilizatori
c) Utilizarea soft-urilor educaţionale, programarea de aplicaţii şcolare
d) Alte servicii oferite de laboratorul multimedia:
- tehnoredactare (proiecte, lucrări de grad, diplome, afişe şi adeverinţe pentru cursurile de formare continuă, rapoarte şi materiale pentru consiliul de administraţie)
- acces la reţeaua INTERLAN
- plastifiere
- scanări
- imprimări alb – negru şi color (formate A4 şi A3)
- întreţinerea paginilor web ale C.C.D. Ilfov
 Iată un loc unde se scrie o parte a istoriei, unde se promovează mişcarea pentru reformă şi se asigură cadrul pentru dezvoltarea profesională a corpului didactic din învăţământul preuniversitar al judeţului Ilfov. Tot ceea ce se întâmplă aici, probabil va fi căutat cu nerăbdare de cei care ne vor urma, aşa cum am făcut-o şi noi la rândul nostru, pentru a continua activităţile înaintaşilor noştri, pentru a lăsa o amprentă că am existat sau pur şi simplu din curiozitatea care ne împinge să aflăm ce activităţi desfăşura corpul didactic şi ce preocupări avea într-o anumită perioadă de timp.
Localizată din punct de vedere geografic, Casa Corpului Didactic Ilfov, unitate conexă a Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov, este situată în comuna Brăneşti, str. Slt. Petre Ionel , nr. 2 , judeţul Ilfov. Departe de zgomotul oraşului, liniştea de aici, tulburată uneori de glasurile cristaline ale elevilor mici găzduiţi la etajul al doilea al clădirii, îţi inundă întreaga fiinţă, te îndeamnă la cugetare, la cercetare şi la studiul atent al propriei deveniri.
Sediul C.C.D. Ilfov a fost stabilit în octombrie1999 conform Deciziei nr. 101/26.10.1999.
Principalul obiectiv al Casei Corpului Didactic îl reprezintă formarea continuă şi perfecţionarea activităţii cadrelor didactice din învăţământul ilfovean, obiectiv care se regăseşte în buna pregătire a cadrelor didactice şi a elevilor săi. Pornind de la acest obiectiv s-a impregnat tot mai adânc ideea că nu se mai poate deveni specialist competitiv o dată pentru totdeauna şi că formarea continuă devine o condiţie de relevanţă şi competitivitate şi în cazul cadrelor didactice. De altfel Casa Corpului Didactic Ilfov a acreditat până în prezent trei programe de formare continuă prin C.N.F.P. cu câte 30 de credite transferabile care vin în sprijinul cadrelor didactice pentru obţinerea certificatului de competenţă profesională.
De asemenea până în prezent s-au desfăşurat un număr de peste 40 de programe de formare continuă la care au participat aproximativ 1050 de cadre didactice, personal nedidactic şi auxuliar.
Alături de acestea, au fost organizate numeroase expoziţii pe diverse şi variate teme, dar şi multiple activităţi care au devenit tradiţionale precum:
- Cenaclul literar ,,Confluenţe’’
- Ziua Cucilor
- Săptămâna C.C.D. (ediţia a IIIa)
- Sănătatea Pământului- sănătatea noastră (ediţia a IV a)
- Florile Recunoştinţei .
Toate acestea s-au făcut cu eforturi, dăruire şi pasiune, iar dacă uneori ne-am înclinat în faţa greutăţilor, căzând, ne-am ridicat, pornind din nou la drum, cu zâmbetul pe buze.
Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de formare continuă specifice dar atât de variate, spaţiul C.C.D.-ului a fost compartimentat în: birouri, sala de festivităţi, sala pentru expoziţii, biblioteca, sala de studiu, minilibrăria, laboratorul Multimedia, clubul cultural-sportiv, cabinetul metodic, arhiva, magazia şi depozite pentru depozitarea diverselor materiale.
Sala de festivităţi are o capacitate de 120 de locuri şi este utilizată pentru desfăşurarea unor şedinţe specifice activităţilor metodico-ştiinţifice, a progamelor de formare continuă şi altor întâlniri pe teme legate de învăţământ.
Sala de studiu cu o capacitate de 20 de locuri este destinată studiului, a întocmirii unor lucrări cu caracter ştiinţifico-metodic şi a unor întâlniri a cadrelor didactice din cadrul cercurilor pedagogice.
Biblioteca, considerată laborator de învăţare şi ,,monument al spiritului’’, dotată cu un număr de peste 11.000 de volume care tratează aproape toate domeniile, având un spaţiu de 63 m.p., găzduieşte cadrele didactice înclinate spre lumea fascinantă a lecturii, studiului, documentării şi informării.
Laboratorul multimedia, cu o întindere de 63 m.p., reprezintă locul unde cadrele didactice participă la cursuri de perfecţionare şi sunt iniţiate în lumea virtuală a calculatoarelor. Tot aici se elaborează revista cadrelor didactice ale judeţului Ilfov ,,Univers didactic ilfovean’’, revistă care devine din ce în ce mai populară şi mai preţuită în rândul corpului didactic ilfovean. De asemenea sunt realizate suporturile de curs pentru diverse şi diferite programe de formare continuă sau alte materiale cu caracter didactic.
Laboratorul este dotat din noiembrie 2005, cu calculatoare multimedia, cameră de luat vederi, imprimante alb-negru şi color, scanner, retroproiector, şi soft-uri educaţionale pentru diferite specialităţi. În afara cursurilor de perfecţionare, laboratorul multimedia oferă servicii de tehnoredactare, legătorie, plastefiere, scanări, imprimări alb-negru şi color.Sala de expoziţie găzduieşte şi evidenţiază activităţile extracurriculare, devenind o tradiţie organizarea unor expoziţii pe teme de cercetare ştiinţifică şi creativitate didactică, pe teme ecologice, sau pe teme de arta plastică şi pictura. Clubul cultural-sportiv, oferă o alternativă de petrecere a timpului liber pentru cadrele didactice. Aici se desfăşoară întreceri şi concursuri sportive pe diferite teme. Tot această clădire adăposteşte şi depozitul de carte şcolară al I.S.J. Ilfov , coordonat de d-na Manea Aurelia.
Datorită efortului depus de întreaga echipă, instituţia noastră a fost foarte bine apreciată atât de unele personalităţi marcante care ne-au vizitat cât şi în cadrul unor manifestărila nivel judeţean şi naţional. Mărturie stau numeroasele diplome şi distincţii obţinute.
 

Mai multe detalii pe www.ccdilfov.net
 

 
 
 
Copyright 2007 All rights reserved - Designed by: Melania Design srl